Bageri i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:38:54

Panadería Schick

12°07'02. 86°14'49., Avenida 5, Managua
bakeryLæs mere

Fiestas Rápidas

Calle Principal Mercado Roberto Huembes, de la colonia la gran vía 150m al Oeste, Managua
bakeryLæs mere

Panadería Y Repostería Levi

Managua
bakeryLæs mere

Sam's Bakery Nicaragua : Panadería en Managua

Km. 6 1/2 carretera a Masaya, frente a gasolinera Puma St. Domingo, Managua
bakeryLæs mere

Reposteria Margarita Robles

Poolocho, Del Hotel Colón 1 C al Sur,, Managua
bakeryLæs mere

Productos de Pastelería Patry

Boulevard Don Bosco, Managua
bakeryLæs mere

Panadería y Repostería El Buen Pan

Calle Madroño, Managua
bakeryLæs mere

Pastelería Belén Nora García

Managua
bakeryLæs mere

Repostería El Hada Madrina

Colonia Máximo Jeréz Grupo C 224, Managua
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning