Punkt af interesse i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:39:43

SERVITEC

Barrio Adolfo Reyes, Del Colegio Japón 2 c oeste, 7 con sur. 1/2 este., Managua
point_of_interestLæs mere

Farmacia Jovalex

Duya magica 3 c oeste y 8 al sur, Managua
pharmacyLæs mere

Guadalupe

Avenida Isidro Centeno, Managua
point_of_interestLæs mere

Clinica Dental Yahoska Nicaragua

Managua
doctorLæs mere

Centro de Salud Carlos Rugama

Managua
hospitalLæs mere

Iglesia De Cristo Tabernaculo De Restauracion

Managua
churchLæs mere

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe

Managua
churchLæs mere

Comedor Angel de la guarda, Iglesia catolica I Etapa

Managua
churchLæs mere

BSTT

Bo. Waspan sur. De dnd fue la Maber, 2c al sur 1c. Abajo., Casa Esquinera color anaranjada, Managua
point_of_interestLæs mere

Taller Óptica Nueva Jerusalen

pali La fuente 3c sur
doctorLæs mere

Farmacia Jody

Avenida Isidro Centeno, Managua
pharmacyLæs mere

Moto Repuesto Rut

Avenida Isidro Centeno, Managua
storeLæs mere

Comedor Foodely

Repto schik propiamente donde fue la casa de la mujer, Managua
storeLæs mere

OFICINA DE LEYES. LIC. NOHEMI GUERRERO

Avenida Isidro Centeno, Managua
point_of_interestLæs mere

Moto Repuesto el Chavo

Avenida Isidro Centeno, Managua
storeLæs mere

MARIACHI FAJARDO

Barrio la fuente calle principal duya magica 3 cuadras al sur v-14, Managua
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning