Opbevaring i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:39:16

LOGISTIC CENTER S.A. (LOGICSA)

Managua
storageLæs mere

ALMINSA

De la DGI central 2c. al norte 1/2 c. al oeste, 1/2 c. al oeste, Managua
storageLæs mere

INTRALS

Km 4.5 carretera norte, DGA 2c este y 1.5c sur, Managua
furniture_storeLæs mere

Agencia Aduanera Medisan

Km. 5.5 Panamericana Norte,, Parte Trasera de ENACAL, Managua
financeLæs mere

Almacen Jerusalem

Ciudad Jardin, C19 21 Avenida Círculo Sureste, Managua
storageLæs mere

Almexsa

Del Paso a Desnivel de Portezuelo 100mts al Norte, Managua
storageLæs mere

Pollo Estrella - Deposito Dancing - Cuentas Especiales

Semáforos Dancing 1/2 Cda. al Sur
storageLæs mere

Bodegas Guanacaste

11018, Managua
storageLæs mere

Distribuidora Diana Managua Food Products S.A.

27a Avenida S.E, Managua
storageLæs mere

Almacenadora El Triunfo

Nte., Managua
storageLæs mere

ALMACENA 6121 EXTENSION 1

Camino a San Isidro de Bolas, Managua
storageLæs mere

Almacenadora LAFISE

Pista del Mayoreo, Managua
storageLæs mere

Almacenadora Tezla S.A

KM 8, Carretera Norte, Managua
storageLæs mere

ALMACENA,S.A

Instituto, medicina legal 2 cuadras al oeste 1c. al norte, 1 Calle Noroeste, Managua
storageLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning