Dagligvarebutik i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:41:44

Super Express Huembes

Hosp Manolo Morales 3C al oeste, Managua
convenience_storeLæs mere

Super Express

Barrio Jose Santos López, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

Las Colinas, Edificio Cristal de las Colinas, Primera Entrada 2 c al Este,&, Managua
convenience_storeLæs mere

Barrio Ciudadela Nicaragua

7 Calle Sureste, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

Edificio Plaza Centroamérica, 1er Piso, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

Los Vados Santo Domingo, Semaforos de Galeria Santo Domingo, 3 c al Sur, Pl, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

UniPlaza Rubenia, 20 Calle Sureste, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

Km 8.8 carretera Masaya, plaza, Managua
convenience_storeLæs mere

Pulpería Róger

Calle Leonel Blanco y Antonio Monterrey, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

Edificio Escala, Pista Jean Paul Genie, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

Los Robles, esquina opuesta donde fue Lacmiel. Km 4.5 carretera Masaya, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

Villa Fontana, Edificio Invercasa Torre 2, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

Oficentro Metropolitano, KM 9.8 Carretera Masaya, 100 mts al Oeste., Managua
convenience_storeLæs mere

Pulpería Paola

16 Calle Sureste, Managua
convenience_storeLæs mere

Pulpería Espinoza

34 Avenida Sureste, Managua
convenience_storeLæs mere

AMPM

Rotonda Rigoberto Lopez 200 mts al este, Managua
convenience_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning