Ambassade i Nicaragua

Åben kort
Lokal tid:
11:39:26

AECID

Camino de Oriente, contiguo a Supermercado La Colonia, Carretera a Masaya, Managua
embassyLæs mere

Посольство РФ

214d ul. Vista Alegre, Managua
embassyLæs mere

Embajada de la República de Costa Rica

Calle Las Flores, Managua
embassyLæs mere

Embajada Del Estado De Palestina En Nicaragua

185 Calle Las Flores, Managua
embassyLæs mere

Embajada De El Salvador En Nicaragua

Avenida Del Campo, Managua
embassyLæs mere

Reino de los Paises Bajos

Managua
embassyLæs mere

Nueva Embajada Rusa

Calle Vista Alegre, Managua
embassyLæs mere

Consulado Suiza

Rotonda Jean Paul Genie 900 mts al Oeste y 150 mts al Norte, 20 Avenida Suroeste, Managua
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning