Punkt af interesse nær ved 12.107147, -86.264674

Åben kort
Lokal tid:
11:46:51

Barceló Managua

500 Villa Fontana Sur, Managua
spaLæs mere

Pachamama Managua

Plaza Cuba #13, Los Robles, Managua
lodgingLæs mere

La Pyramide Hotel

Gimnasio Hércules, 1 c. al Sur, 1 c. al este, 2 1/2 c. al sur
lodgingLæs mere

Hotel Boutique Villa Maya

Managua
lodgingLæs mere

Hotel Maracuyá

reparto san juan, managua, del restaurante la marsellesa 2 y media cuadra abajo, frente agencias levy, Calle San Juan, Managua
lodgingLæs mere

La Posada del Arcangel

Managua
lodgingLæs mere

Hotel Dulce Hogar & Spa

Avenida Principal Altamira, 449. Del BDF 1/2 cuadra al sur., Managua
lodgingLæs mere

Hotel Central Park-Managua

Los Robles, Pool 8, media cuadra al sur, Frente al parque, Managua
lodgingLæs mere

Hotel Brandt's Colonial Los Robles

132 15.ª Avenida Sureste, Managua
lodgingLæs mere

Hilton Princess Managua

Avenida Miguel Obando y Bravo, Managua
lodgingLæs mere

Hostal Real - Los Robles

Restaurante la Marsellaise 1 cuadra al norte y 7 metros al norte casa 46 Los Robles, Managua
point_of_interestLæs mere

Guest House Casa Azul

Residencial Bolonia, de la óptica nicaragüense, 1 cuadra al este, 1 cuadra al norte., Managua
lodgingLæs mere

Cars El Pibe

Semaforos del Dorado 400mts al sur., Boulevard Don Bosco, Managua
point_of_interestLæs mere

Backpackers Manahuac Altamira #2

23 Avenida Rotonda 323 - De la vicky 2 cuadras al sur, 1 cuadra al este y media cuadra al sur, Managua
point_of_interestLæs mere

Convergys Nicaragua

Managua
point_of_interestLæs mere

Anyway Travel

37 Calle Sureste, Managua
travel_agencyLæs mere

Hotel Fontana

Villa Fontana, Del Club Terraza 150 Metros al Oeste, Managua
lodgingLæs mere

Holiday Inn Express® Managua

Managua
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning