Punkt af interesse nær ved 12.093353, -86.252772

Åben kort
Lokal tid:
11:02:48

Barceló Managua

500 Villa Fontana Sur, Managua
spaLæs mere

Hotel Boutique Villa Maya

Managua
lodgingLæs mere

La Pyramide Hotel

Gimnasio Hércules, 1 c. al Sur, 1 c. al este, 2 1/2 c. al sur
lodgingLæs mere

Pachamama Managua

Plaza Cuba #13, Los Robles, Managua
lodgingLæs mere

Hotel Maracuyá

reparto san juan, managua, del restaurante la marsellesa 2 y media cuadra abajo, frente agencias levy, Calle San Juan, Managua
lodgingLæs mere

Hotel Dulce Hogar & Spa

Avenida Principal Altamira, 449. Del BDF 1/2 cuadra al sur., Managua
lodgingLæs mere

Hotel Central Park-Managua

Los Robles, Pool 8, media cuadra al sur, Frente al parque, Managua
lodgingLæs mere

Hostal Real - Los Robles

Restaurante la Marsellaise 1 cuadra al norte y 7 metros al norte casa 46 Los Robles, Managua
point_of_interestLæs mere

Hilton Princess Managua

Avenida Miguel Obando y Bravo, Managua
lodgingLæs mere

Hotel Brandt's Colonial Los Robles

132 15.ª Avenida Sureste, Managua
lodgingLæs mere

Backpackers Manahuac Altamira #2

23 Avenida Rotonda 323 - De la vicky 2 cuadras al sur, 1 cuadra al este y media cuadra al sur, Managua
point_of_interestLæs mere

Holiday Inn Express® Managua

Managua
lodgingLæs mere

Hotel Fontana

Villa Fontana, Del Club Terraza 150 Metros al Oeste, Managua
lodgingLæs mere

Anyway Travel

37 Calle Sureste, Managua
travel_agencyLæs mere

La Posada de Valerio

Calle Principal Altamira de Conico 80 metros al este # 550., Managua
lodgingLæs mere

Colegio Anglo Nicaragua

Km. 5 Hacia Carretera a Masaya, Managua
schoolLæs mere

Cars El Pibe

Semaforos del Dorado 400mts al sur., Boulevard Don Bosco, Managua
point_of_interestLæs mere

Hotelito Kelly

Semafaros centro comercial 25 mts al norte, Pista de La Solidaridad, Managua
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Nicaragua

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning